Si tens alguna pregunta o vols més

informació sobre els nostres serveis no

dubtis

en contactar-nos.

Glòria Roca Riera - 676414269

Cristina Alvarez Vila - 660861352

 

info@aula-astrologica.cat

Aula Astrològica de Catalunya  -  Barcelona
Formació en Astrologia Psicolňgica Aula Astrolňgica de Catalunya
Inici Inici Inici Inici Qui som Qui som Qui som Qui som La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula Tallers Tallers Tallers Tallers Contacte Contacte Contacte Contacte Inici Inici Inici Inici Qui som Qui som Qui som Qui som La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula Tallers Tallers Tallers Tallers Contacte Contacte Contacte Contacte
Inici proper grup de 1er Nivell - 11 novembre 2017