Inici Inici Inici Qui som Qui som Qui som La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula Contacte Contacte
El   meu   interès   per   l’astrologia   va   néixer   de   ben   jove,   amb lectures   i   cursos   diversos   a   Barcelona,   però   va   ser   el   2003 que     vaig     emprendre     la     meva     formació     professional d’astrologia    amb    la    Faculty    of    Astrological    Studies.    El 2008   em   vaig   diplomar   per   la   Faculty   i   vaig   formar   part del seu equip docent des del 2008 al 2013. Cercant   maneres   d’enriquir   el   meu   treball   des   d’un   punt de   vista   més   terapèutic   i   holístic,   el   2010   vaig   iniciar   altres formacions   i   en   els   següents   anys,   em   vaig   certificar   com a   Coach   Professional   per   l’Instituto   Europeo   de   Coaching, Màster    en    Ecologia    Emocional    per    la    Fundació    Àmbit, Màster    en    PNL    i    Hipnosis    Ericksoniana    per    l’Institut Gestalt. Alhora vaig finalitzar la iniciació a Mestre Reiki. Em   dedico   professionalment   a   l’astrologia   des   del   2006   i a   la   teràpia   des   del   2010.   La   meva   activitat   professional recull   tres   línies   de   treball.   Una   primera   línia   centrada   en la   consulta   d’astrologia   psicològica,   a   la   qual   incorporo tècniques   diverses   per   tal   d’aprofundir   en   un   enfocament coherent,    conscient    i    constructiu    en    els    processos    de canvi   i   de   lideratge   personal.   Una   segona   línia,   treballant processos   de   descodificació   i   de   sanació   bioenergètica, emocional  i espiritual. Finalment   sóc   formadora   d’astrologia   psicològica   des   del 2008     co-directora     i     tutora     de     l’Aula     Astrològica     de Catalunya des del 2011.    
Cristina Alvarez Vila
Glòria Roca Riera
La    meva    passió    és    l’estudi    de    l’astrologia    des    de    1991 quan    vaig    començar    la    meva    formació    a    la    Faculty    of Astrological     Studies     de     Londres.     Vaig     completar     els estudis el 2000 i em vaig graduar l’any 2002. Exerceixo   com   a   astròloga   consultora   des   de   l’any   2000, especialitzada    en    astrologia    psicològica.    Paral.lelament he    anat    aprofundint    en    temes    del    meu    interès    com    la Simbologia      Hermètica,      l’Astrologia      Esotèrica      i      les tècniques   d’Astromapping.   A   la   consulta   astrològica   em dedico   a   l’assessorament   individual,   l’anàlisi   de   relacions, l’assessorament   per   a   pares   interessats   en   comprendre els     seus     fills     per     a     poder     contribuir     millor     al     seu desenvolupament,   l’astro-cartografia   i   l’astro-fengshui   tècniques   d’aplicació   de   l’astrologia   a   la   gestió   i   utilització dels espais físics. Combino   la   consulta   amb   l’ensenyament   de   l’astrologia   a Catalunya    i    a    Anglaterra    com    a    tutora    de    la    Faculty d’ensenyament   a   distància   des   de   l’any   2002   i   presencial   a la   seva   Summer   School   d’Oxford   des   del   2005.   Des   del 2002    sóc    membre    del    seu    Consell    Rector    i    del    Comitè d’Ensenyament,     cap     del     Departament     d’Exàmens,     i participo    en    el    disseny    i    redacció    de    materials    i    textos d’estudi i dels sistemes d’ensenyament i qualificació.  El   meu   darrer   projecte   docent   és   l’Aula   Astrològica   de Catalunya,   fundada   el   2011   i   del   qual   en   sóc   co-directora   i tutora.    
La Faculty of Astrological Studies de Londres i el naixement de l'Aula Astrològica de Catalunya
La   Faculty   neix   a   Londres   el   1948   i   des   d’aleshores   es   converteix   en   referència   mundial   en   l’ensenyament,   la   investigació   i   la promoció    de    l’astrologia,    i    el    seu    diploma    DFAstrolS,    gaudeix    del    més    alt    reconeixement    a    nivell    internacional.    Entre    els diplomats   i/o   patrons   de   la   Faculty   hi   trobem   a   Liz   Greene,   Melanie   Reinhart,   Howard   Sasportas,   Julia   Parker,   Charles   Harvey, Rob Hand, Baldur Ebertin, Dane Rudhyar i John Addey.
El   nostre   interès   per   trobar   una   astrologia   seriosa,   rigorosa   i   profunda   ens   va   portar   a   totes   dues   a   trobar-nos   allà,   a   tants quilòmetres   de   casa,   mogudes   per   les   mateixes   inquietuds.   La   mirada   més   humanista,   més   reveladora   i   sobretot   més   partícip d’una    concepció    holística    i    creativa    que    hi    vam    trobar    ens    va    fascinar,    i    a    mida    que    vam    anar    endinsant-nos    en    aquest enfocament   ens   vam   anar   engrescant   per   a   portar-lo   cap   a   casa   i   compartir-lo   amb   qui   hi   estigués   interessat.   D’aquesta intenció va néixer, el 2011, l’Aula Astrològica de Catalunya.
Aula Astrològica de Catalunya  -  escola d’astrologia a Barcelona
Contacte Contacte Contacte Contacte Inici Inici Inici Qui som Qui som Qui som La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula La Formació de l’Aula Cursos Cursos Contacte Contacte Darby Costello 2019 Darby Costello 2019

Formació i Cursos en Astrologia Psicològica

Aula Astrològica de Catalunya
Rocío Galindo Chacón
Vaig   iniciar   els   meus   estudis   d’astrologia   a   l’Aula   Astrològica   de   Catalunya,   apassionada   per   conèixer una    de    les    eines    més    interessants    i    d’aprofundiment    en    l’estudi    psicològic    humà.    Sóc    mestra especialitzada    en    educació    infantil    amb    una    àmplia    formació    reggiana    a    Itàlia    (des    del    2005)    i pikleriana   a   Budapest   (des   del   2015):   pedagogies   ambdues   que   construeixen   la   relació   amb   l’ésser humà   des   de   l’escolta   de   l’autenticitat   i   essència   de   la   persona   que   ja   té   totes   les   potencialitats   per desplegar-se. La   investigació   és   la   base   de   la   meva   forma   d’entendre   l’ofici   d’acompanyant   en   educació,   tant   per infants   com   per   adults.   En   aquest   sentit,   els   coneixements   adquirits   a   l’Aula   Astrològica   em   van   donar la   possibilitat   d’iniciar   un   projecte   de   recerca   pilot   introduint   l’astrologia   en   el   camp   educatiu   amb infants, famílies i l’equip educatiu en un àmbit públic. Sóc   directora   pedagògica   d’una   llar   d’infants   municipal   i   des   de   l’any   2014   sóc   també   formadora   i   assessora   tant   a   Barcelona   com a   d’altres   ciutats   fora   de   Catalunya.   Col·laboro   amb   ajuntaments,   universitats   i   equips   educatius   amb   interès   per   transformar   les mirades    i    pràctiques    pedagògiques,    a    través    de    l’aplicació    d’eines    d’anàlisi    metodològic    i    conceptual    a    nivell    pedagògic    i d’autoconeixement, amb l’aplicació de l’astrologia psicològica. Des   de   setembre   de   2018   acompanyo   als   nous   alumnes   de   l’Aula   Astrològica   de   Catalunya   com   a   formadora,   conjuntament   amb la Glòria Roca i la Cristina Álvarez, co-directores i tutores.
Seminari de Darby Costello a Barcelona - Maig 2019 - inscripció oberta!!