Seminaris Internacionals

SEMINARIS INTERNACIONALS 2024

LA CARTA DRACÒNICA, amb María BlaquierSeminari PRESENCIAL a Barcelona

Diumenge 30 de juny 2024, de 10 a 14h

La carta dracònica es calcula a partir dels nodes de la Lluna, i fa referència al pla emocional i vivencial. A partir de la superposició de la carta natal i la carta dracònica podem obtenir informació molt valuosa, que s’afegirà i modificarà la interpretació de la carta natal. Podrem descobrir tendències i motivacions que no sempre són evidents, però que ens impulsen amb força des del més profund del nostre ser.

Temari:

 • Diferència entre el Zodíac Tropical i el Zodíac Dracònic.
 • Els Nodes: com s’originen des del punt de vista astronòmic i quin és el seu significat tradicional i en l’astrologia moderna. Diferència entre el node mig i el node verdader.
 • Com obtenir la carta dracònica i com interpretar-la en relació a la carta tropical. Exemples de com superposar les dues cartes.
 • Sinastria dracònica: com s’utilitza, què significa, i quin tipus d’informació aporta per entendre dinàmiques de relació que no sempre són evidents utilitzant les cartes tropicals.
 • Esdevemients: trànsits tròpicals en cartes dracòniques, i trànsits dracònics sobre cartes tropicals i dracòniques.
 • Esdeveniments mundans: com estàn descrits per la carta dracònica.

María Blaquier, STA DipH, DMA

Nascuda a l’Argentina, ha estat involucrada en l’astrologia des de 1987. És co-fundadora de l’escola online Academia de Astrología Avanzada MB (www.mariablaquier.com).

La María té la Diplomatura d’Astrologia Horària de la STA (School of Traditional Astrology), certificat professional en Astrologia Horària. Actualment està completant el Màster en Horària en la STA. Els seus estudis inclouen Astrologia Mèdica (STA amb Lee Lehman), Astrologia Medieval (DMA, con Robert Zoller), Astrologia Dracònica, Tradicional y Psicológica. Els seus articles apareixen en diversos mitjans, The Astrological JournalStelliumIAMINFINITYMidHeavenastro.com. És autora del llibre Astrología tradicional: Técnicas predictivas de los Señores del tiempo: ed. Kier, Bs. As.; i ofereix tutorials al seu canal de YouTube: Academia de Astrologia Avanzada MB. També és membre directiu de l’organització AFAN (afan.org), i està al càrrec del Comitè d’Educació i del desplegament de la branca dedicada a la comunitat de parla hispana.

Preu: 90€

QUAN JÚPITER RETORNA, amb Brian Clark
en anglès amb traducció simultània al català

Diumenge 17 de març 2024, de 9:30 a 11h

El retorn de Júpiter a la seva posició natal és un retrobament amb les maneres instintives que tenim de conèixer i conceptualitzar els nostres móns interior i exterior. La nostra capacitat de distingir quins són els valors morals i ètics que abracem es desenvolupa al llarg de cada cicle, i cada retorn hi ha una revisió d’aquests valors i dels nostres objectius educacionals i vocacionals.

Aquest seminari s’enfoca en el viatge de retorn de Júpiter i les seves iniciacions, transicions, oportunitats i desenvolupaments al llarg de tot el cicle vital. Ho estudiarem des de la perspectiva personal, familiar i general, i com a procés de creixement a curt i llarg termini. El cicle de Júpiter és una imatge poderosa per definir i redefinir esperances, objectius i aspiracions de vida.

Brian Clark és astròleg consultor, professor d’astrologia, autor de nombrosos articles, llibres i materials de text, té un BA (Hons) i un MA en Classics and Archaeology per la University of Melbourne. Les seves darreres obres són: Astrological Time: Cycles of the Soul; Soul, Symbol and Imagination: The Artistry of Astrology, i From the Moment we Met: The Astrology of Adult Relationships. En Brian també és l’autor d’una sèrie molt popular de llibrets publicats per Astro*Synthesis (www.astrosynthesis.com.au) dissenyats especialment per a l’estudiant d’astrologia. És l’autor d’interpretacions de programes d’ordinador de Solar Writer com Vocation, Kindred Spirits, i co-autor de Goddess, Money i Composite.

Preu: 70€

SEMINARIS INTERNACIONALS 2022

Barcelona

Curs de 24 hores lectives, combinat online i presencial amb María Blaquier

ASTROLOGIA HORÀRIA

del 5 de maig al 3 de juliol de 2022

Sessions online per zoom, els dijous:
5, 12, 19, 26 de maig; 2,9,16 de juny
de 18:30h a 20:30h

Cap de setmana presencial a Barcelona:
2 i 3 de juliol
de 10h a 17h (amb les corresponents pauses)

Les sessions del cap de setmana presencial seran igualment gravades i emeses per zoom per a qui no pugui assistir-hi presencialment.

Preu:
375€ - Alumnes i ex-alumnes de la Formació de l’Aula
395€ - General

El pagament es realitzarà en dos terminis:
175€ en el moment de la inscripció, i la resta a l'abril

Els vídeos de les classes:
Els vídeos de totes les classes estaran disponibles per visualitzar a la nostra pàgina web mitjançant contrassenya, durant 6 mesos.

Informació i Continguts

Què es la Astrologia Horària?

L’Astrologia Horària és una branca de l’astrologia tradicional que fa servir la carta del moment en que es fa una pregunta per tal de respondre-la. Es basa en la idea de que si el moment conté la pregunta, també conté la resposta. Es va originar en el període hel·lenístic i, juntament amb l’electiva, era la tècnica més utilitzada en el món antic. William Lilly, astròleg anglès del segle XVII, amb la seva obra Christian Astrology, la va fer accessible i fàcil d’entendre.

Com funciona

S’utilitza el moment el què l’astròleg rep i entén la pregunta per aixecar una carta, la carta horària, amb la que s’intentarà respondre. L’Astrologia Horària permet fer qualsevol tipus de pregunta.

El curs

Consta de 14 hores online i 10 hores presencials en un cap de setmana intensiu a Barcelona. S’impartirà en castellà.

Per realitzar el curs és necessari tenir coneixements bàsics d’astrologia, i requereix estudi i compromís per part de l’alumne. Comprèn els punts fonamentals d’aquesta tècnica en la seva totalitat, i està dissenyat per a que, un cop finalitzat, l’astròleg estigui en condicions d’interpretar cartes horàries.

El curs consta de teoria i pràctica, i s’hi abordaran preguntes sobre temes específics com preguntes sobre relacions, inquietuds sobre projectes personals, compra-venda d’immobles, negocis, objectes perduts, mudances i viatges, entre altres. S’inclouen exemples en totes les sessions.

Temari

1ª Part

 • Dignitats essencials dels planetes
 • Significadors i significats de les cases
 • Hores planetàries i radicalitat
 • Consideracions abans de judici
 • Tipus d’aspectes
 • Modes de perfecció
 • Almuten i planetes retrògrads
 • Recepció
 • Classe de pràctica

2ª Part

 • Estrelles Fixes
 • Dodecatemòries
 • Rumors
 • Compra i venda d’immobles
 • Antíscies
 • Objectes perduts
 • Opció A versus opció B

María Blaquier, STA DipH, DMA

Nascuda a l’Argentina, ha estat involucrada en l’astrologia des de 1987. És co-fundadora de l’escola online Academia de Astrología Avanzada MB (www.mariablaquier.com).

La María té la Diplomatura d’Astrologia Horària de la STA (School of Traditional Astrology), certificat professional en Astrologia Horària. Actualment està completant el Màster en Horària en la STA. Els seus estudis inclouen Astrologia Mèdica (STA amb Lee Lehman), Astrologia Medieval (DMA, con Robert Zoller), Astrologia Dracònica, Tradicional y Psicológica. Els seus articles apareixen en diversos mitjans, The Astrological Journal, Stellium, IAMINFINITY, MidHeaven, astro.com. És autora del llibre Astrología tradicional: Técnicas predictivas de los Señores del tiempo: ed. Kier, Bs. As.; i ofereix tutorials al seu canal de YouTube: Academia de Astrologia Avanzada MB. També és membre directiu de l’organització AFAN (afan.org), i està al càrrec del Comitè d’Educació i del desplegament de la branca dedicada a la comunitat de parla hispana.

SEMINARIS INTERNACIONALS 2020

Barcelona

Seminari Online amb Carole Taylor:
LES CASES D’AIGUA - EL LLENGUATGE DE LES PROFUNDITATS

Dissabte 13 de juny de 2020.

Sessions:
Casa 4 de 9:30h a 11h - Casa 8 de 11:30h a 13h - Casa 12 de 16h a 17:30h.

Traducció simultània de l’anglès al català.
Opció de canvi d’idioma lliurement durant les sessions.

Preu:
105€ - Alumnes i ex-alumnes de la Formació de l’Aula
115€ - General

Continguts

Es diu que les cases 4, 8 i 12 són afins als signes d’aigua. En els mites de moltes cultures, l’aigua és el símbol de l’inconscient, dels “altres móns” – un lloc fora del temps i l’espai on habiten els misteris de la vida psíquica. Els planetes en aquestes tres cases parlen sobre la nostra herència emocional i psicològica, mentre que els signes a les cúspides diuen del nostre enfocament d’aquestes experiències amb les que la nostra ànima treballa. Els mites, la literatura, l’art i les cartes dels assistents ens serviran per a il·luminar les profunditats d’aquestes aigües.

Carole Taylor

Carole Taylor, DFAstrolS​

Astròloga Britànica, formada a la Faculty of Astrological Studies de Londres, és tutora allà des de l’any 2000 i Directora d’Estudis des del 2008. Especialitzada en mitologia, psicologia Junguiana i arquetípica, i astrologia en la seva vessant de sanació, amb anys d’experiència com a terapeuta acompanyant en diverses clíniques i hospitals de Londres. És Màster en Myth, Cosmology and the Sacred, i professora en el Màster de Cultural Astronomy and Astrology de la Universitat de Gal·les, Trinity Saint David. Autora de Astrology: Using the Wisdom of the Stars in Your Everyday Life (Dorling Kindersley 2018), co-autora de The Secrets of Astrology (Dorling Kindersley 2019). I co-autora i co-editora de The Journey Through Astrology (Faculty of Astrological Studies Press 2015).

SEMINARS 2020

English Information:

Online Seminar
Speaking from the Depths: Exploring the Water Houses
by Carole Taylor

Saturday 13th June 2020.

Sessions:
4th House: 9:30h - 11h, 8th House: 11:30h - 13h – 12th House: 16h to 17:30h
(time zone Barcelona: CEDT)

Fee: 115€

Contents

The 4th, 8th and 12th houses are said to have an affinity with the water signs. In the myths of many cultures, water is a symbol of the unconscious, the soulful realm of the ‘other world’ – a place outside of time where we encounter the deep mysteries of psychic life. 

Planets in these three houses say a great deal about our emotional and psychological inheritance from past generations, whilst the signs on the cusps inform our approach to these soul-making experiences. Drawing on myths, literature and art for illumination, and using charts from the group, we will explore these three houses in the horoscope.

Carole Taylor

Carole Taylor, DFAstrolS​

Carole Taylor is a UK-based astrologer whose work involves teaching, writing and consultancy. Trained at the Faculty of Astrological Studies, she has been a tutor there since 2000 and its Director of Studies since 2008. She has taught workshops for Heaven & Earth Workshops in Bali and Goa, for Michael Lutin in New York, and for the Academy of Astrology in China. Her areas of interest are mythology, Jungian and archetypal psychologies, and astrology as a healing modality, drawing on several years’ experience as a complementary therapist in clinics and hospices in London.

Carole holds an MA in Myth, Cosmology and the Sacred, and teaches on the MA in Cultural Astronomy and Astrology at the University of Wales, Trinity Saint David. She is author of Astrology: Using the Wisdom of the Stars in Your Everyday Life (Dorling Kindersley 2018), co-author of The Secrets of Astrology (Dorling Kindersley 2019) and co-author and co-editor of The Journey Through Astrology (Faculty of Astrological Studies Press 2015).

SEMINARIS INTERNACIONALS 2019

Barcelona

Seminari amb Darby Costello:
DESPERTANT A LA DANSA DE L’AMOR

18 I 19 de maig de 2019.
Horari: dia 18 de 10h a 18:30h, dia 19 de 10h a 14h.

Traducció simultània de l’anglès al català.

Lloc: CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)
Carrer Montalegre 5, Barcelona.

Preu:
180€ - Alumnes i ex-alumnes de la Formació de l’Aula
195€ - General

Continguts

Explorarem els factors de la carta que descriuen els nostres talents i febleses pel que fa a la capacitat de relacionar-nos. Sinastria i carta composta com a guies per a navegar per les relacions més importants de la nostra vida, siguin d’amor, amistat, família o feina. Amb Urà entrant a Taure, signe regit per Venus, pot ser un bon moment per deixar que la nostra naturalesa amorosa desperti a una nova manera d’expressar-se. 

Darby Costello

Darby Costello, DFAstrolS

Va estudiar psicologia, filosofia i teologia a Nova York, i astrologia a Boston. Tutora del CPA (Centre for Pscychological Astrology) i professora de la Faculty of Astrological Studies de Londres de la que és Diploma honorífica. També dóna classe a Mercury Internet School of Psychological Astrology, a The Astrology University, i al London School of Astrology. L’apassionen els cicles de la història i el treball amb astrologia natal, i viatja arreu del món compartint els seus coneixements. 

SEMINARIS INTERNACIONALS 2018

Barcelona

Seminari amb Melanie Reinhart:
QUIRÓ I EL VIATGE DE SANACIÓ

21 i 22 d’abril de 2018.
Horari: dia 21 de 10h a 18:30h, dia 22 de 10h a 14h.
Traducció simultània de l’anglès al català.

Lloc: CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)
Carrer Montalegre 5, Barcelona.

Preu:
180€ - Alumnes i ex-alumnes de la Formació de l’Aula
195€ - General

Continguts

Quiró, objecte del sistema solar que orbita entre Saturn i Urà, va ser va ser descobert el 1977. Té a veure amb processos de transformació que es donen en el nostre despertar a una consciència superior i més inclusiva. Això de vegades passa a través de crisis personals però és part del procés de maduració de l’ànima. En aquests temps d’inestabilitat col·lectiva, crisis polítiques i turbulències en el món natural, la creació de consciència és cada cop més urgent. Quiró ens ajuda a comprendre i treballar amb en el que vivim en aquests processos i ens ofereix recursos per assumir el repte del canvi de manera constructiva. 

Melanie Reinhart

Melanie Reinhart, DFAstrolS

Autora del llibre “Significado y Simbolismo de Quirón”, astròloga reconeguda a nivell internacional i un dels referents més importants sobre aquest tema. És patrona de la Faculty of Astrological Studies de Londres i va ser guardonada amb el Charles Harvey Award el 2004 per l’Astrological Association of Great Britain, premi que s’atorga per haver prestat servei excepcional i continuat a l’astrologia al llarg de la seva trajectòria. La seva obra és una barreja única de recerca meticulosa, intuïció i interpretació de simbolisme. 

Aula Astrològica de Catalunya

Inscripció a un dels nostres cursos i/o seminaris

Fent servir aquest formulari acceptes les condicions de la nostra Política de Privacitat

Contacta amb l’Aula: info@aula-astrologica.cat

Aula Astrològica de Catalunya

Apply to a Seminar

By using this form you accept the conditions of our Privacy Policy

Contact the Aula: info@aula-astrologica.cat